x
L P C U E S

球杆中心

选择专属球杆从这里开始
 • 上架日期: 2023/05/01
 • 单节: ¥2000
 • 3/4: ¥1900
 • 前枝: 美国白蜡木
 • 后把: 黑檀+影木+雕刻
 • 长度: 145cm
 • 重量: 17.5-18.5oz
 • 杆头: 10.3-10.5mm
 • 重心: 43-45cm
 • 后把直径: 28.5~29.5mm
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
服务支持#正版查询#, #售后维修#, #品牌授权#

传奇I 2023款

传奇I 2023款(图1)

传奇I 2023款(图2)

传奇I 2023款(图3)

传奇I 2023款(图4)

传奇I 2023款(图5)

传奇I 2023款(图6)


更多产品:

¥21800
¥11800